mk.staffus.com

Медицински сестри во Германија

Овде ќе најдете сеопфатни информации за да можете да донесете сигурна одлука да мигрирате во Германија и да живеете и работите во Германија.

Германија како и за живеење и работа во Германија.

Информативна брошура на KDA ( Kuratorium Deutsche Altershilfe) со дополнителни информации
Информативна брошура (PDF)
Homepage